Giỏ hàng

Vùng trồng nguyên liệu

Để đảm bảo được nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn

   +Tất cả các vùng nguyên liệu trước khi gieo trồng đều được chúng tôi đánh giá theo quy định của công ty

VD: Đánh giá kiểm tra đất, nước(804 hoạt chất)

+Trong quá trình gieo trồng, chúng tôi luôn cắt cử cán bộ kỹ thuật theo sát vùng trồng từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch dưới sự hỗ trợ của kỹ sư nông nghiệp Nhật Bản. Ngoài ra, chúng tôi liên tục đào tạo, phổ biến kĩ thuật trồng cho công nhân của vùng để đảm bảo nông sản được thu hoạch đúng mùa.

+Thuốc BVTV sử dụng trong quá trình gieo trồng đều được sử dụng các sản phẩm từ sinh học và được đánh giá tồn dư theo tiêu chuẩn Anh, Nhật.

022 03786366